Nieuws

Schrijf u in voor onze e-news! (13/11/2017)

e-news Via onze nieuwsbrief willen we professionals en burgers op de hoogte houden van belangrijke wijzigingen in de pensioenmaterie.

Lees meer

Betaalkalender: eerstvolgende betalingen (08/11/2017)

betaalkalender Pensioenen 11-2017 betaalbaar op de laatste werkdag van de maand: 30/11/2017
Pensioenen 12-2017 betaalbaar op eerste werkdag van de maand: 01/12/2017

Overzicht betaaldatums van de maandelijkse pensioenen

Waarom ontbreken er gegevens in mijn pensioenloopbaan op mypension.be en wat kan ik er aan doen? (09/10/2017)

logo ontbrekende loopbaangegevensDe Pensioendienst ontvangt de pensioenloopbaangegevens altijd van een externe bron. De datakwaliteit is dan ook volledig afhankelijk van de zorgvuldigheid, de tijdigheid en het kwaliteitsniveau van die externe bron.

Lees meer

Overzicht van de belangrijkste wettelijke en reglementaire bepalingen over pensioenen van het ambtenarenstelsel (Wetgeving) (14/09/2017)

Voor de "Professionals":
Het overzicht van de belangrijkste wettelijke en reglementaire bepalingen over pensioenen van het ambtenarenstelsel is bijgewerkt
Zie:

Kent u uw dichtstbijzijnde Pensioenpunt? Check het op www.pensioenpunt.be! (09/09/2017)

logo www.pensioenpunt.beVia de Pensioenpunten kunt u gemakkelijk in contact komen met een pensioenexpert. Iedereen die algemene of specifieke informatie wil krijgen over zijn ambtenaren- en/of werknemerspensioen kan langskomen.

Lees meer

mycareer.be nu online: uw loopbaan in een handige tijdlijn (29/08/2017)

logo mycareer.beOp 29 augustus 2017 lanceren Sigedis en RSZ mycareer.be, een tool die u een handig overzicht biedt van uw volledige loopbaan.

Lees meer

Aanmelden via papieren token wordt afgebouwd (04/07/2017)

Naar aanleiding van een beslissing van de Privacycommissie en het verdwijnen van de SIS-kaart, wordt de mogelijkheid om in te loggen met een papieren token voor bepaalde onlinediensten van de overheid afgebouwd.

Lees meer

Geen betaalfiche meer bij indexering van pensioenen (29/06/2017)

Het Directiecomité van de FPD heeft beslist om geen betaalfiche meer te versturen naar de gepensioneerden van de overheidssector in geval van indexering van de pensioenen.

Lees meer

Indexverhoging ambtenarenpensioenen (07/06/2017)

Eind mei 2017 werd de spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd was op 103,04 punten, overschreden.

Lees meer...